GetMX - Handledning

Steg 1: Köp ett domännamn hos Godaddy

Steg 2: Konfigurera DNS-poster (vi kan hjälpa dig med fjärrkonfiguration)